skat

Værd at vide om selvangivelsen 2019

Fra mandag den 9. marts 2020 kan ca. 85 % af os se vores årsopgørelse for 2019 ved at gå ind på den personlige skattemappe på skat.dk. Har du korrektioner hertil, kan [...]

Tjek af dine skatteansættelser

I november er skatteansættelsen for det nye år at finde i din skattemappe. Skat har indført en ny uvane, hvor der i utallige situationer foretages forhøjelser i dine [...]

Udstationering i USA

Ved en udstationering afgøres den danske skatteposition af, hvad der sker med medarbejderens danske helårsbolig, hvor en eventuel familie befinder sig, og hvor lang [...]

Social sikring i USA

Ved ophold udenfor Danmark eller flytning fra Danmark skal du altid sikre dig, at du har forsikring ved sygdom, uheld m.v. Under ophold i udlandet som bosiddende i Danmark er [...]