Skattesystemet i USA

Du kender det danske skattesystem og en sammenligning mellem dette og det amerikanske er derfor relevant. For hvordan er skattesystemet i USA?

En person der flytter til USA, som ikke er amerikansk statsborger er begrænset skattepligtig i USA (non- tax resident) medmindre betingelserne i en af de følgende tests er opfyldt:

  1. Du har opnået et green card under gældende immigrationslovgivning
  2. Du opfylder betingelserne i “Substantial presence test”, hvor det afgørende er antallet af opholdsdage i USA i en given periode.

Opfyldes blot en af de to tests, vil din skattestatus i USA være tax resident. U.S. tax residency kan søges bekræftet ved indgivelse af U.S. form 8802 til de amerikanske skattemyndigheder (IRS). Ved flytning fra Danmark til USA anbefales det at indhente den danske blanket 02.034 fra SKAT i Danmark som dokumentation for dansk skattestatus.

Som bosiddende i USA skal du ikke betale formueskat. I Danmark har vi som bekendt ej heller en generel  formueskat.

Ikke-bosiddende skattepligtige i USA, skal betale amerikansk indkomstskat med de samme satser som for bosiddende.

Skatten består i 2018 af en progressiv beskatning til føderationen fra 10 % til 37 %. De 37 % nås ved en skattepligtig indkomst på 500.000 USD. Derudover betales statsskat til den stat, man bor i med typiske skattesatser på ca. 0-13 %.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.