Lønmodtager i USA

Hvis du skal arbejde i USA, afhænger din skattemæssige situation af  mange faktorer så som:

  • Bevaret eller ikke bevaret bolig i Danmark
  • Husstand i Danmark eller ej
  • Arbejdet før eller ikke arbejdet før i USA
  • Fast bolig i USA eller pendler
  • Kort eller lang opholdsperiode i USA
  • Arbejds- og opholdsmønster
  • Arbejdsgiver i USA, Danmark eller tredjeland
  • Arbejde udføres onshore eller offshore
  • Udstationeret eller lokalansat
  • Undergivet dansk eller amerikansk social sikring

Dette medfører, at der findes rigtig mange forskellige skattemæssige kombinationer (minimum 16 grundlæggende situationer).

Sammenfattende kan det siges, at tre kombinationer typisk er skattemæssigt gunstige, otte kombinationer er typisk  skatteneutrale, mens fem kombinationer typisk er skattemæssigt ugunstige.

Der er derfor ganske ofte gode grunde til, at du tilrettelægger din situation bedst muligt i USA. En rådgivning, der sender dig ind i en af de fire bedste skattemæssige situationer, vil du med sikkerhed blive glad for.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.