Pensionsmodtager i USA

Beskatningen af pensioner i USA afhænger helt af, fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om.

Hvis du flytter fra Danmark til USA, vil de typiske danske pensioner så som ratepensioner og livrenter   blive beskattet i Danmark, idet der er aftalt kildelandsbeskatning på disse mellem USA og Danmark. I princippet kan USA som bopælsland også beskatte de danske pensioner, men skal så give nedslag i den amerikanske skat for betalt dansk skat på pensionen. Da den danske skat stort set altid er højere end den amerikanske, vil der reelt ikke skulle betales skat i USA af sådanne pensioner. Det er således lykkedes Danmark at lave en aftale, hvor pensionsmodtagere, der bosætter sig i USA med danske pensioner, typisk ikke skal betale skat af disse i USA.

Folkepension vil også blive beskattet i Danmark og være skattefri i USA (skattefritaget med progressionsforbehold)

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.